• Kontakt

  Piomat 1 Piotr Matuszczyk
  04-101 Warszawa
  ul. Zagójska 6/8 lok.41
  woj. mazowieckie
  tel. 501 148 256
  e-mail: piotr@piomat1.strefa.pl


 • Oferta

  Wyróżnia nas profesjonalizm, najlepsza cena na rynku usług tłumaczeniowych ,błyskawiczna wycena zlecenia oraz wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zwykłych, specjalistycznych i technicznych.

 • O firmie


Oferta

DOJAZD DO KLIENTA ……*MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA E- MAILEM .
TŁUMACZENIA SAMOCHODOWE. MEDYCZNE,TECHNICZNE,SPECJALISTYCZNE,PRAWNICZE.
 Wyróżnia nas profesjonalizm, najlepsza cena na rynku usług tłumaczeniowych ,błyskawiczna wycena zlecenia oraz wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zwykłych, specjalistycznych i technicznych.
 Niemiecki,Angielski,Rosyjski,Niderlandzki,Włoski,Litewski,Hiszpański,Arabski ,Francuski ,Rumuński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Niderlandzki, Rosyjski, Hiszpański, Litewski, Włoski, Łotewski, Estoński, Bułgarski, Czeski, Słowacki, Ukraiński, Duński, Arabski, Chiński, Fiński itd.
 Tłumaczenia wykonane przez nasze biuro tłumaczeń to najwyższa jakość za najlepszą cenę.
Tłumaczenia specjalistyczne, medyczne, prawnicze.-dokumentów tożsamości (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty, świadectwo kwalifikacji), -dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia kursów, studiów podyplomowych)- dokumentów pojazdów (dowód rejestracyjny, książka/karta pojazdu, umowy kupna-sprzedaży)-wypisów-dokumentów firmowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, odpis aktualny KRS, statut, umowa spółki, akt notarialny, sprawozdanie finansowe, kontrakt handlowy, pełnomocnictwo
 Biuro Tłumaczeń "PIOMAT 1" ) Specjalizacja: tłumaczenia dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, kart charakterystyki produktów, tłumaczenia materiałów prawniczych, dokumentów sądowych, umów, tłumaczenie materiałów z dziedziny ekonomii i księgowości, sprawozdań, bilansów, tłumaczenia ofert handlowych, korespondencji, tłumaczenie dokumentacji medycznej, przekład tekstów reklamowych, tłumaczenie dokumentacji dotyczącej szkód, kosztorysów, rachunków. Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe: ustne i pisemne. Obsługa firm i klientów indywidualnych.
 Tłumaczenia dokumentów samochodowych .
 Polecamy profesjonalne usługi tłumaczeniowe dokumentów samochodowych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach (najniższe w Warszawie). Krótkie terminy realizacji. Gwarancja jakości.
 Przy większej ilości dokumentów możliwy dojazd do klienta. !!!
 Biuro Tłumaczeń "PIOMAT 1" ul. Berezyńska 39 lok 70 , Tel.: 501 148 256 ; 505 090 383
Specjalizacja tłumaczeń: prawo, bankowość, finanse, dokumenty unijne, ekonomika przedsiębiorstwa, dokumentacja przetargowa, technologie, turystyka, medycyna, informatyka
JEŻELI W INNEJ FIRMIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO
LEPSZĄ OFERTE WYSTARCZY DO NAS NAPISAĆ ,ZADZWONIĆ
POSTARAMY SIĘ JĄ PRZEBIĆ.
ZAPYTANIE NIC NIE KOSZTUJE !


 

PIOMAT1 KAŻDY JĘZYK

 

 

Początek formularza

 

Cennik

 

Terminy uzależnione od ilości stron przeliczeniowych przeznaczonych do tłumaczenia:

zwykły– powyżej 5 dni (do 8 str.)
pilny- 2-3 dni (9-10 str.)
express – na następny dzień (11-14 str.)
super express - na ten sam dzień (od 15 str.)

Tłumaczenia pisemne:PIOMAT1

Strona tłumaczenia zwykłego - 1600 znaków ze spacjami.
Strona tłumaczenia przysięgłego -   1125    znaków ze spacjami.


Języki nie umieszczone w poniższym cenniku są wyceniane indywidualnie.

 

kombinacja językowa

grupa językowa

termin

Rodzaj

 

zwykłe

Przysięgłe

 

tłuma-
czenie

wery-
fikacja

tłuma-
czenie

uwierzy-
telnienie

 

I grupa
językowa:

Niemiecki
Angielski
Rosyjski
Francuski

j. polski
- j. obcy

Zwykły

40 zł

31 zł

45 zł

31 zł

 

pilny

44 zł

32 zł

53 zł

32 zł

 

express

50 zł

33 zł

63 zł

33 zł

 

super express

60 zł

35 zł

73 zł

35 zł

 

kopia

 

 

15 zł

 

 

j. obcy
- j. polski

zwykły 

40 zł

31 zł

43 zł

31 zł

 

pilny

44 zł

32 zł

51 zł

32 zł

 

express

50 zł

33 zł

61 zł

33 zł

 

super express

60 zł

35 zł

71 zł

35 zł

 

kopia

 

 

15 zł

 

 

 

 

II grupa
językowa:

Włoski
Hiszpański
Ukraiński
 

j. polski
- j. obcy

Zwykły

49 zł

31 zł

49 zł

31 zł

 

pilny

52 zł

32 zł

55 zł

32 zł

 

express 

54 zł

33 zł

65 zł

33 zł

 

super express

62 zł

35 zł

75 zł

35 zł

 

kopia

 

 

15 zł

 

 

j. obcy
- j. polski

zwykły

49 zł

31 zł

49 zł

31 zł

 

pilny

52 zł

32 zł

55 zł

32 zł

 

express

54 zł

33 zł

65 zł

33 zł

 

super express

62 zł

35 zł

75 zł

35 zł

 

kopia

 

 

15 zł

 

 

 

 

III grupa
językowa:

pozostałe języki europejskie

j. polski
- j. obcy

 

wycena indywidualna, od 65 zł


j. obcy
- j. polski


 

 

IV grupa
językowa:

języki pozaeuropejskie

j. polski
- j. obcy

 

wycena indywidualna, od 100 zł

 

j. obcy
- j. polski

 

 

 

 j. obcy - j. obcy*

 

wycena indywidualna

Dopłaty do tłumaczeń pisemnych:

1.       Tłumaczenie w programie Power Point (prezentacja): +6 zł/slajd

2.       Tłumaczenie przez native speakera: +6 zł/stronę

3.       Weryfikacja przez native speakera: +30 zł/stronę

4.       Obróbka graficzna: +5 zł/stronę

5.       Trudny do odczytania tekst, pismo odręczne: +5 zł/stronę

6.       Tekst specjalistyczny (techniczny, medyczny itp): +6 zł/stronę

7.       Dodatkowa weryfikacja: + 6 zł/stronę

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o dopłatach czytaj tutaj

Tłumaczenia ustne:

Rodzaj

grupa językowa

pierwsze 3 godziny

każda następna godzina

konsekutywne (konferencyjne)

I grupa językowa 

700 zł

150 zł

symultaniczne (kabinowe)

800 zł

150 zł

Przysięgłe

800 zł

150 zł

 

II, III i IV grupa językowa

wycena indywidualna

Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać 22% podatku VAT.
 

* przekłady z języka obcego na drugi język obcy w następujących konfiguracjach:

angielski-francuski i francuski-angielski,
angielski-niemiecki i niemiecki -angielski,
angielski-hiszpański i hiszpański-angielski,
niemiecki -francuski i francuski-niemiecki,
hiszpański-francuski i francuski-hiszpański,
rosyjski-angielski i angielski-rosyjski,

angielski-włoski i włoski-angielski,

ukraiński-angielski i angielski-ukraiński,

rosyjski-ukraiński i ukraiński-rosyjski.

 

 

 

 

Regulamin Biura Tłumaczeń    PIOMAT1

§ 1 Postanowienia wstępne

1.       Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 mieści się przy ul. ZAGÓJSKIEJ 6/8  lok. 41. (NIP: 113-036-79-00……….., REGON: ……………)

2.       Biuro Tłumaczeń PIOMAT1  wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe oraz ustne: konferencyjne (konsekutywne) i kabinowe (symultaniczne) rzetelnie oraz starannie, zapewniając przy tym pełen profesjonalizm.

3.       Oprócz powyższych usług Biuro Tłumaczeń  PIOMAT1 wykonuje inne usługi translatorskie, takie jak: uwierzytelnienia czy weryfikacje tekstów, w tym również proofreading.

4.       Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty do tłumaczenia objęte są poufnością, a zlecenia wykonywane są zgodnie z terminem ustalonym między Biurem, a Klientem.

§ 2 Zasady rozpoczęcia współpracy

1.       Przed realizacją zlecenia Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oraz przesłania mailem lub faksem Zamówienia, w którym określone są wszelkie warunki dotyczące zlecenia. Powyższe Zamówienie może być złożone i podpisane indywidualnie przez Klienta w siedzibie Biura. Jeśli Klient składa Zamówienie po raz pierwszy, a faktura będzie wystawiona na firmę, zobowiązany jest on również do dostarczenia kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy, czyli KRS bądź wpisu do działalności ewidencji gospodarczej. Powyższe dokumenty Klient może przesłać do Biura faksem lub dostarczyć je osobiście.

2.       Za początek realizacji zlecenia uważa się datę dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, a więc podpisanego Zamówienia załączonego do niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie kopii dokumentów rejestracyjnych, w przypadku zleceń realizowanych na firmę.

3.       Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00- 17.00. W przypadku złożenia wyżej wymienionych dokumentów  po godzinach pracy Biura, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień następujący po dniu dostarczenia tych dokumentów od godz. 9.00 rano.  W przypadku złożenia dokumentów w dni wolne od pracy Biura za początek realizacji zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.

4.       W szczególnych przypadkach Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej. Dotyczy to  sytuacji określonych indywidualnie między Biurem a Klientem.

5.       Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 stosuje 4 terminy wykonywania zleceń uzależnione od ilości stron przeliczeniowych przekazanych do tłumaczenia: a) zwykły (do 8 str), pilny (9-10 str.), express (11-14 str.), super express (od 15 str.)

§ 3 Warunki współpracy oraz sposoby płatności

1.       Po wykonaniu zlecenia Biuro wystawia Klientowi fakturę, którą należy opłacić w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze, bądź osobiście w siedzibie Biura, w przypadku zapłaty przez Klienta gotówką.

2.       W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu, a także w niektórych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też  z innych przyczyn.

3.       Po realizacji zlecenia, Biuro wylicza ilość powstałych po przetłumaczeniu tekstu stron przeliczeniowych, będących podstawą do zapłaty za Zlecenie, na podstawie Statystyki Wyrazów, znajdujących się w Narzędziach MS Office Word. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1800 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych i uwierzytelnieniach tekstu  1125   znaków ze spacjami.

4.       Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin realizacji Zlecenia wybrany przez Klienta, bądź ustalony przez Biuro. Termin ten zależy w szczególności od objętości tekstu oraz stopnia jego trudności, a także od specyfiki przedłożonego do tłumaczenia materiału. Każdy taki termin zawiera określoną cenę netto za stronę przeliczeniową.

5.       Całkowita cena netto za relizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową  w danym terminie. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.

6.       Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu, ale jest ona jedynie szacunkiem, a podana za Zlecenie kwota to cena orientacyjna, gdyż dokładna ilość stron wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu- w języku przetłumaczonym. Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.

7.       W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektorniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem, faksem lub telefonicznie  w ciągu 48 godzin.  W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nie spowodowanych z winy Biura.

§ 4 Reklamacje

1.       Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według Niego zawierają błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Biura.

2.       W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 14 dni od oddania gotowego tłumaczenia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

3.       Klient ma możliwość otrzymania rabatu ustalonego w związku z wystąpieniem powyższych błędów, a także z powodu nieterminowości wykonania tłumaczenia z winy Biura. Rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia.

4.       Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń PIOMAT1 ogranicza się do ceny zlecenia.

5.       W przypadku reklamacji Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania korekt.

6.       Biuro Tłumaczeń PIOMAT1 nie przyjmuje reklamacji do tłumaczeń wykonywanych w terminach express i super express.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zamówienia i podpisania go wraz z niniejszym Regulaminem.

2.       W szczególnych przypadkach Biuro może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

3.       W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Warszawie.

 

 

 

Profesjonalne biuro tłumaczeń w mieście Warszawa oferuje usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego. Zarówno tłumaczenie zwykłe jak i przysięgłe. W naszym centrum tłumaczeń, każdy tłumacz przysięgły jest specjalistą w swojej dziedzinie. Zapraszamy do korzystania z usług biura tłumaczeń PIOMAT1.